Následujúce udalosti

02 jan 2024 - 02:00PM - Seniorátna biblická hodina
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Hor sa do hory! - 27.12.2021- Borda kúpele

(zimná prechádzka pre konfirmandov)

Čaute konfirmandi, dorasťáci, kamoši konfirmandov, čerstvo vykonfirmovaní !

 1. decembra 2021 Vám ponúkame možnosť dostať sa preč z domu od všetkých bobaľok, rýb a kapustníc a prejsť sa. Náš event sa volá „Hor sa do hory!“ Volajte aj svojich kamarátov, nech je sranda .

Detaily nájdete v udalosti na linku:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F2Lh1QMFUd&h=AT0lqFf7Vm5l_eXMqNDSs_weHBwrHb9UtSAFMyQRx05eJRkTo7A-wCAjjkEy7YvZEXJfSdVf-N_EC2OQHb1ZrrNJu7Gf2r0_I1G5MJU7xpdwkjlTW22x59x-BOKKyE2cePLlUA

Do udalosti dajte – „zúčastním sa“,  nech sa môžeme tešiť na Teba konkrétne

Tesne pred akciou sa kontrolne pozrite do udalosti, aké budú aktuálne požiadavky v súvislosti s epidémiou. Tým, že chceme byť vonku, malo by to byť jednoduchšie.

                                                                                                     Tešíme sa na Vás, Mária Brecková

Výlet seniorov - BORDA - 29.-30.12.2021

Milí priatelia,
je nám ľúto, ale vzhľadom na epidemické obmedzenia sa nestretneme na výlete naživo.
Aľe tak sebe povidzme - choľem me še maľi na co cešic 🙂
Jeden stari čľovek kazal: Treba sebe furt daco davac pred oči, naj še jes na co cešic. 🙂
A co budze s porichtovanim duchovnim jedzeňom?
Nahráme videá a zverejníme ich tu a na stránke www.oh-seniorat.sk a ww.mi-seniorat.sk
Potom si ich môžete pozrieť buď doma alebo na biblických hodinách v svojom cirkevnom zbore.
Majce požehnane šviatki 🙂

                                                           Ďakujem, s úctou Mária Brecková 

RE-MI-DIA - Oznamy

Milé sestry a bratia.

dávam Vám opäť do pozornosti aktuálne oznamy našej n.o. RE-MI-DIA
 
TRVANLIVÁ LÁSKA
Adventná potravinová zbierka
 
Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi už tretíkrát organizuje adventnú potravinovú zbierku Trvanlivá láska pre sociálne slabých, do ktorej sa zapája aj naša n.o.
Kedy: 28.11 - 13.12.2021
Zbierame -  hodnota jedného balíka cca 10,- €
                 - trvanlivé potraviny  
                  (múka, cukor, cestoviny, konzervy, káva, čaj, niečo sladké, vianočné)
                 - drogériu - tuhé mydlá, zubné pasty, detské plienky
 
Darovať môžete  aj  - deky, prikrývky, rukavice, čiapky, šály, vetrovky. (používané veci je potrebné vyprať)
 
Daruj vianočnú pohľadnicu
V rámci tejto zbierky sa môžu zapojiť aj deti, mládež alebo ktokoľvek má záujem, vytvorením vianočnej pohľadice s venovaním.
Pohľadnicu môžete vložiť do balíčka alebo ich rozdáme my pri odovzdávaní balíčkov.
 
V prípade, že máte nejaké otázky alebo sa chcete zapojiť do tejto zbierky, kontaktujte ma telefonicky na č. 0902714183 alebo e-mailom.
 
Vzdelávanie táborových vedúcich
Dňa 26.11.2021 sa o 18:00 uskutoční online vzdelávanie vedúcich Detských letných biblických táborov.
 Link sa pridá v deň vyučovania v udalosti na facebooku.
 
Reformovaný kalendár 2022
                 
Reformovaný kalendár 2022 je už hotový a pripravený na distribúciu.  Cena za kus 6,- €.
Stále platí možnosť nahlásiť objednávky kalendára a iných publikácii do pondelka 22.11.2021.
 V prípade ak nebudú nahlásené zmeny, budem sa riadiť podľa minuloročných údajov.
Distribuovať sa bude v prvej polovici budúceho týždňa. Budem Vás telefonicky vopred kontaktovať.

Vzdelávanie v cirkvi - SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE - 2.10.2021

      Po čase príprav sa slávnostnými bohoslužbami začalo cirkevné vzdelávanie dvoch slovenských reformovaných seniorátov. Prvotná myšlienka zástupcu biskupa Jána Semjana, získala reálnu podobu. Bohoslužby sa konali v Michalovskom reformovanom kostole dňa 2.10.2021 za prítomnosti prihlásených na vzdelávanie a správnej rady formujúcej sa inštitúcie. Božím Slovom nás oslovil zástupca biskupa Ján Semjan. Na základe zázračného nasýtenia zástupov poukázal na úlohu dnešných učeníkov Pána Ježiša. Musíme dôverovať aj v malých začiatkoch. Pán môže z mála urobiť veľmi veľa. Na bohoslužbách sa spievali piesne: 466, 545, 565.

 

Stretnutie seniorov v Michalovciach - 8.9.2021

Milé sestry a milí bratia,

pozývame Vás na Stretnutie seniorov, ktoré sa uskutoční v stredu 8.9.2021 o 10:00 hod v reformovanom kostole v Michalovciach.
Zvesťou Božieho slova poslúži sestra seniorka Erika Dékányová a brat senior Juraj Brecko. 
Súčasťou programu bude aj prednáška doktora Vavrinca Žeňucha, autora publikácie "Žaltár".
Zabezpečené bude len občerstvenie, teplý obed nie je zabezpečený. Predpokladaný záver je o 14:00.
 
S prianím Božieho požehnania
 
Marika Géciová

 

Cirkevné vzdelávanie laikov

Na základe rozhodnutia seniorátnych valných zhromaždení prebieha proces zriaďovania cirkevno – vzdelávacej inštitúcie v rámci dvoch slovenských seniorátov za účelom výchovy a vzdelávania laických členov cirkvi pre potreby jednotlivých zborov, na zvyšovanie kvality reformovaného kresťanského vzdelávania v rôznych oblastiach cirkevného života. Na jeseň sa proces zriaďovania uzavrie rozhodnutím seniorátnych orgánov, ale výučbu  plánujeme začať  už od 2.10.2021 podľa situácie prezenčne alebo dištančne Preto už teraz zasielame na zbory ponuku pre členov zborov, aby sa prihlasovali na štúdium do nižšie uvedených odborov.

Slávnostné inštalačné SVZ v Bánovciach nad Ondavou - 3.7.2021

Slávnostné inštalačné zhromaždenie sa uskutočnilo v priestoroch bánovského reformovaného kostola dňa 3. 7. 2021. Prítomných privítala kurátorka zboru Bánovce nad Ondavou, Nataša Hrabovská. Privítala delegátov
zhromaždenia a vzácnych hostí : biskupa Róberta Géresiho, generálneho kurátora Ferenca Porubána, zástupcu biskupa Jána Semjana, zástupcu generálneho kurátora Pavla Gurbaľa, seniora Juraja Brecka, seniorátneho kurátora Róberta Šereša.