Velké Revištia

Zbor                    Veľké Revištia – matkocirkevný zbor


Adresa                 Veľké Revištia č. 63


Duchovný            Ing. Mgr. Danuška Hudáková


Kurátor               Mária Matejová


Presbyterstvo     

                             Slávka Šmatinová,

                             Matúš Hudák,

                             Lýdia Hudáková,

                             Lenka Borzová,

                             Anna Kudráčová,

                             Dušan Godočík,

                             Lenka Godočíková,

                             Iveta Frendáková,

                             Zlatica Valková,

                             Jana Križaovičová,

                             Marian Klacik


Informácie         

                             Bohoslužby nedeľa 10.00 hod., sobota 17.00 hod.;

                           - náboženská výchova: pondelok 13.00 hod. 1. skupina,

                                                               sobota 14.00 hod. 2. skupina,

                           - sobota 13.00 hod. besiedka              


Počet členov        135


Počet voličov       47


 

Stručná história zboru

Reformovaný kresťanský cirkevný zbor vznikol okolo roku l600, v tom čase bol postavený aj prvý kostol. Výstavba dnešného kostola spadá do rokov: l832 – loď kostola a l900 – veža.

Cirkevný zbor tvoria od začiatku kresťania z dvoch dedín: Veľké a Blatné Revištia. V roku 1920 bol kostol prikrytý riadnou krytinou.  V roku 1952 prebehla generálna oprava kostola. V roku l968 boli do kostolnej veže zhotovené a vsadené zvony – malý aj veľký.  V roku l998 ako aj v roku 2009 bola prevedená rozsiahla úprava kostola a jeho okolia.

Cirkevný zbor vlastní aj farskú budovu postavenú približne okolo roku l848, ktorej úpravy neustále prebiehajú.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Ing. Mgr. Danuška Hudáková – od 1. 11. 1995 až dodnes.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Štefan Szakal, Ján Kálniczky, Jozef Rácz, Ján Kolesár, Juraj Halás, Juraj Kudroč, Michal Hromanik, Juraj Mikloš, Ján Semjan ml., Marian Hamari.