Následujúce udalosti

02 jan 2024 - 02:00PM - Seniorátna biblická hodina
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Potravinová zbierka - Trvanliná láska

Ústredie Diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v spolupráci s ďalšími cirkevnými organizáciami organizuje potravinovú zbierku, do ktorej sa opäť zapojila aj naša organizácia RE-MI-DIA.

BOHOSLUŽBY - video - 25.4.2021

Bánovce n/O (zdroj:cz B.n/O)   Trhovište (zdroj:cz Trhovište)    Michalovce (zdroj: CZ MI)

        

Lúčky (zdroj:cz Lúčky)                Bežovce (zdroj: P.Jašo)         Byster (zdroj: P.Korpa)

      

Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                 Tušice (zdroj:cz Tušice)       Svinica (zdroj: cz Svinica)

         

Parte Bartolomej Mura

Zosnulý brat Bartolomej Mura  v OH senioráte vykonával viacero  funkcií:  seniorátny kurátor ( 1996 – 1999),  poslanec na synode ( 2002 – 2008),  seniorátny sudca ( 2009 – 2014).

V rokoch 1999 – 2002 zastával  funkciu zástupcu generálneho kurátora, v rámci ktorej  zastupoval spolu so zástupcom biskupa Jánom Janovčíkom dva slovenské senioráty v Predsedníctve synody a Synodnej rade.

BOHOSLUŽBY - video - 11.4.2021

Bánovce n/O (zdroj:cz B. n/O)   Trhovište (zdroj:cz Trhovište)       Michalovce (zdroj: cz Michalovce)

        

Lastomír (zdroj:cz Palín)            Bežovce (zdroj: P.Jašo)            

      

Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                   Tušice (zdroj:cz Tušice)           Svinica (zdroj: cz Svinica)

         

BOHOSLUŽBY - video - 5.4.2021 (Veľkonočný pondelok)

Bánovce n/O(zdroj:cz B.n/O)  Trhovište (zdroj:cz Trhovište)         Lúčky (zdroj: cz Lúčky) 

        

Palín (zdroj:cz Palín)                   Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                   

      

Tušice (zdroj:cz Tušice)           Byster (zdroj: P.Korpa)                 Svinica (zdroj: cz Svinica)

       

BOHOSLUŽBY - video - 4.4.2021 (Veľkonočná nedeľa)

Bánovce n/O(zdroj:cz B.n/O)  Trhovište (zdroj:cz Trhovište)     Michalovce (zdroj: cz MI)      Lúčky (zdroj: cz Lúčky) 

           

Palín (zdroj:cz Palín)                   Čaňa (zdroj: cz Čaňa)                   Bežovce (zdroj: P.Jašo)

      

Tušice (zdroj:cz Tušice)           Byster (zdroj: P.Korpa)                 Svinica (zdroj: cz Svinica)