Iňačovce

Zbor                    Iňačovce – dcérocirkevný zbor


Adresa                 Iňačovce


Duchovný            Mgr. Erika Šrojtová


Kurátor                Ing. Emil Knežo


Presbyterstvo     

                            Mgr. Martin Hamadej

                            Mária Hrešanová

                            Jolana Marcinová


Informácie           Bohoslužby každú druhú nedeľu o 11.00 hod. – Erika Šrojtová.

                            Bohoslužby každú druhú nedeľu o 10.00 hod. – čítané, laický kazateľ Blažej Knežo.


Počet členov        31


Počet voličov       31


 

Stručná história zboru

Už v roku 1819 dostali Iňačovce povolenie postaviť si kostol a školu. Stavebné pozemky pre kostol, školu a rektorský byt darovali miestni veriaci a to: Tomáš Szirmay, Ján Sziksay a ďalší. Do roku 1912 slúžil drevený kostol. Terajší kostol bol postavený v rokoch 1891 – 1912. Vestibul pred vchodom s vežou bol pristavaný v roku 1924. Počas prechodu frontu počas druhej svetovej vojny bol kostol značne poškodený, ale veriaci ho v rokoch 1948 – 1949 zvonku i z vnútra opravili. Ďalšia kompletná renovácia bola vykonaná v roku 1987. Z levitov pôsobiacich v Iňačovciach zbor s vďačnosťou spomínal na Michala Kneža – Konyvesa a Jána Sirného, ktorí tam pôsobili. Z laických kazateľov zboru treba spomenúť Pavla Kneža a Juraja Verbovského. Súčasným laickým kazateľom zboru je Blažej Knežo, ktorý je zároveň aj kantorom zboru. Kurátorom zboru je Emil Knežo. Farárkou zboru je Erika Šrojtová.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Iňačovce sú dcérocirkevným zborom matkocirkevného zboru Lúčky. Čo sa týka duchovných, ktorí pôsobili v zbore, je história zboru spoločná s matkocirkevným zborom Lúčky.