Svätuš

Zbor                    Svätuš – dcérocirkevný zbor


Adresa                 Svätuš


Duchovný            Mgr. Erika Dékányová, administrátorka

                              Peter Korpa, kaplán


Kurátor               Širochman Michal


Presbyterstvo     

                           Juraj Pasterák,

                           Juraj Kostrej,

                           Ladislav Hrešo,   

                           Juraj Miľak,

                           Dušan Bali Jenčo,

                           Stanislav Ondo


Informácie:

Piatok

Večerné bohoslužby v piatok o 16:00 hod.

Konfirmačná príprava na farskom úrade v Blatnej Polianke č. 40 o 17:00 hod.

Stretnutie mládeže na farskom úrade v Blatnej Polianke č.40 o 18:00 hod.

Nedeľa

Nedeľné bohoslužby o 9:30 hod.


Počet členov        77


Počet voličov       61


 

Stručná história zboru

Reformovaný kresťanský cirkevný zbor Svätuš vznikol po 2.  svetovej vojne.  Do roku l957 bol Svätuš administrovaný duchovným z Jenkoviec. V máji l957 bol cirkevný zbor pripojený k matkocirkevnému zboru Blatná Polianka.

Kostol bol postavený v sedemdesiatych rokoch. Farskú budovu cirkevný zbor nevlastní.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

1.októbra 2015 do matkocirkevnéhozboru Blatná Polianka, dcérocirkevný zbor Svätuš, prichádza kaplán Peter Korpa.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Egyed, Kováč, Hudák, Halás, Kudroč, Humenský, Marjo, Miklóš, Hamari, Perešová, Gajdošoci, katechétka Nemjová, Vetrecinová, Hudáková.