Lúčky

Zbor                     Lúčky – matkocirkevný zbor


Adresa                 Lúčky 20, 072 34 Zalužice


Duchovný            Mgr. Erika Šrojtová


Kurátor                Eduard Baláž


Presbyterstvo     

                            Milka Hurová,

                            Emília Ivančíková,         

                            Zuzana Štefaničová,

                            Miron Luterán,

                            Knežo Blažej,

                            Ľubomír Luterán,

                            Ružena Kotorová,

                            Gabriela Šrojtová,

                            Michal Andričik


Informácie           Bohoslužby v nedeľu o 9.30 hod.

                            Bohoslužby cez týždeň v stredu o 18.00 hod.

                            Konfirmačná príprava v piatok o 17.00 hod.


Počet členov        216


Počet voličov       159


 

Stručná história zboru

Presný dátum založenia Reformovaného cirkevného zboru v Lúčkach sa nepodarilo zistiť. Z najstarších dostupných prameňov sa dozvedáme, že v roku 1618 už kalvínsky kostol aj zbor bol. Kostol stál na inom mieste, ako súčasný reformovaný kostol. Predošlý kostol stál na kopci smerom na Sobrance vľavo. Nezachovali sa písomnosti o jeho vybudovaní. Ale prvý zachovaný písomný záznam je z roku 1764. Potom bol niekoľkokrát opravovaný až do roku 1944. Keď bol pri oslobodzovaní Lúčok zničený. Kostol aj pôvodná farská budova boli vojnou zničené. Preto 14.9.1947 bol posvätený základný kameň nového, súčasného kostola. Svätil ho biskup Ján Tomašuľa, vtedy pôsobiaci v Bánovciach nad Ondavou. V roku 1953 boli ukončené murárske práce, zhotovená a prikrytá strecha nového kostola. V roku 1958 bola dokončená veža kostola a do nej osadené zvony.Slávnostná posviacka novopostaveného kostola bola 11.10. 1959 a vykonal ju vdp. biskup Imrich Varga. V roku 1962 bol zakúpený krásne znejúci nový organ do kostola. Kantormi v cirkevnom zbore v posledných rokoch boli Michal Janák, Michal TomašuľaKalaj, farár Juraj Mikloš a od roku 2004 je kantorom MironKotora, učiteľ na dôchodku z Hažína. V roku 1970 bola postavená aj nová farská budova pri súčasnom kostole. V roku 1997 bol kostol obnovený zvonku i zvnútra. Obnovený kostol 14.9.1997 (presne 50 rokov od posvätenia jeho základného kameňa) posvätil vdp. biskup Gejza Erdélyi. Zvláštnosťou nového kostola je, že je pod celou plochou kostola je suterén, kde by mali byť zborové priestory. Pre nedostatok financií suterén kostola nebol dokončený a dlhé desaťročia v ňom stála spodná voda, ktorá podmývala múry kostola. Až v roku 2010 sa z iniciatívy kurátora Eduarda Baláža, ktorý je zároveň starostom,podarilo získať nejaké finančné prostriedky a suterén kostola sa dal odvodniť, urobila sa drenáž a spodok sa zalial betónom. Podľa finančných možností, keďže sa medzi časom opravovala aj fara, sa v roku 2015dali do suterénu kostola aj plastové okná, ktoré boli financované jednak z ofier veriacich, ale aj z podpory Košického samosprávneho kraja. V roku 2015 sa z iniciatívy kurátora zboru dala do časti suterénu kostola aj omietka na steny a na spodok dlažba.

 

Súčasná duchovná (administrátor)

  1. 9. 2005 – doteraz pôsobí v zbore Erika Šrojtová. Narodila sa 26. 12. 1976 v Michalovciach. Pochádza z Palína, za slobodna menom Géciová. Po ukončení všeobecného gymnázia vo Veľkých Kapušanoch, študovala na Evangelickej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala dva roky štúdia v zahraničí, a to na Teologickej fakulte Univerzity v Basileji, vo Švajčiarsku. Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 2003 diplomom magistra teológie. Od 1. 11. 2004 nastúpila ako kaplánka do Reformovaného cirkevného zboru v Brezine, ku ktorému patria aj dcérocirkevné zbory Kazimír a Lastovce. Od 25. 9. 2005 pôsobí v matkocirkevnom zbore Lúčky ako farárka zboru, ku ktorému patria aj dcérocirkevné zbory Iňačovce a Sobrance.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

1717–  Martin Migléci

1747 – 1766    Štefan Sepesy

1767 – 1787    Pavel Szentmartóni

1787 – 1792    Andrej Markus

1793 – 1831    Andrej Kalay

1831 – 1838   Jozef Meleg

1839 – 1847   Štefan Hričko

1848 – 1851   Gabriel Csengeri

1851 – 1864   Juraj Dioszefhy

1864 – 1881   Ján Petrass

7.3.1882 – 31.8.1940 pôsobil v zbore Štefan Sakal. Narodil sa 19.8.1857 v Stretave. V Lúčkach pôsobil nepretržite 59 rokov. So svojou rodinou býval na fare. Zomrel 18.1.1941 vo veku 84 rokova  pochovaný je na novom lúčanskom cintoríne. Keď v roku 1923 Predtisský dištrikt Ref. cirkvi vydal SlevenszkiSpevnik naposledy v zemplínskom nárečí s maďarským pravopisom, redigoval ho aj Štefan Szakal, farár z Lúčok.

7.7.1942 – 30.9.1949 pôsobil v zbore Andrej Maťašik, pôvodným menom Máťáš, rodák z Vysokej nad Uhom. Narodil sa 10.7.1918. Po skončení Druhej svetovej vojny sa popri práci v cirkvi zapojil aj do spoločenského života. V rokoch 1945–1946 bol poslancom Slovenskej národnej rady. A v rokoch 1947 – 1948 bol hlavným zmocnencom obnovy vojnou poškodeného okresu Sobrance. Keďže vojnou zničený kostol v Lúčkach nebolo možné opraviť, začal správca farnosti Andrej Maťašik s výstavbou nového kostola, ktorého základný kameň 14.9.1947 vysvätil biskup Ján Tomašuľa. 30.9.1949 odchádza na farnosť do Barce pri Košiciach. Bol mládežníckym cirkevným funkcionárom s celoslovenskou pôsobnosťou, generálnym tajomníkom Ref. kr. cirkvi na Slovensku, zodpovedným redaktorom mesačníka Kalvínske hlasy, spoluautorom kalvínskeho Spevníka (1956). V roku 1954 odchádza do Bratislavy, kde sa stáva seniorom a druhým zástupcom biskupa.  Zomrel 21. 10. 1980 v Bratislave.  Pochovaný je v Slávičom údolí.

1.11.1949 – 17.4.2005 pôsobil v zbore Juraj Mikloš. Narodil sa 30.1.1926 v Palíne. Po odchode Andreja Maťašika sa okrem duchovného života zboru venuje aj výstavbe nového kostola a novej farskej budovy. Už v jari 1950 sa ujíma prác na rozostavanom kostole. Slávnostná posviacka nového kostola bola 11.10.1959, ktorú vykonal vdp. biskup Dr. Imrich Varga a nová fara bola dokončená v roku 1970. V rokoch 1993 – 1996 bol seniorom novovytvoreného Michalovského seniorátu, na ktorého vzniku sa aktívne podieľal. 17.4.2005 vo veku 79 rokov, po 55 ročnej vernej službe v Lúčkach sa lúči so svojimi veriacimi na bohoslužbách a odchádza na zaslúžený dôchodok. Zomrel 16.8.2010 v Košiciach. Pochovaný je na cintoríne v Lúčkach.