Malčice

Zbor                     Malčice – matkocirkevný zbor

                             diaspóry: Markovce, Kačanov, Petríkovce


Adresa                  Malčice 150


Duchovný            Mgr. Erika Dékányová, administrátorka zboru


Kurátor                Ladislav Uhrin


Presbyterstvo      Anna Andrejová, 

                            Mária Andrišová,

                            Jozef Balog,

                            Štefan Balog,

                            Mária Ďurašová,

                            Milan Marciník,

                            Štefan Poči,

                            Ján Rašky


Informácie          Bohoslužby každú druhú nedeľu  7.45 hod.

                            (v zimnom období 11.30 hod.)


Počet členov        61


Počet voličov       44


 

Stručná história zboru

Dejiny malčického zboru sa začínajú v druhej polovici 16. storočia. Podľa údajov zápisnice Užsko-zemplínskeho helvétskeho seniorátu z roku 1648, pôvodne latinsky pomenovanej Liberecclesiaevisitationes, datuje založenie malčického reformovaného zboru v roku 1560.Malčický zbor mal od počiatku svoj vlastný kostol vybudovaný z kameňa, ktorý pochádzal z predreformačnej doby, vo veži ktorého bol gotický zvon, ktorý bol po vybudovaní nového kostola prenesený do veže dnešného kostola, na ktorom je nápis v latinčine: roku Pána 1448. Keď v 17. storočí zosilnel protireformačný útlak, prehnalo sa niekoľko protistavovských vojen, epidémie moru, sa značne znížil počet veriacich natoľko, že nemali vlastného duchovného. V rokoch 1712 – 1722 dochádzal na bohoslužby JohanesAbarai, farár pôsobiaci v Oboríne, pretože vedel po slovensky. Od roku 1743, keď prišiel do zboru Andrej Špacaj, mali veriaci z Malčíc vždy svojho farára alebo administrátora. Stavba nového kostola bola zrealizovaná v rokoch 1825 – 1827. V roku 1966 zbor postavil novú faru na mieste zbúranej starej fary. V roku 1978 bol pri príležitosti 150.výročia kostol obnovený. V roku 1996 bolo nainštalované ústredné plynové vykurovanie. Potom, čo v roku 2003strhla veterná smršť plechovú krytinu z kostola, bol zrekonštruovaný celý drevený krov lode, ako aj veže kostola s novou plechovou krytinou.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Erika Dékányová, administrátorka.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Andrej Špacaj                        1743 – 1754, prišiel z Milhostova,

Juraj Jessenius (Jesenský)     1754 – 1770,  prišiel z Bánoviec nad Ond.,

Joel Jessenius (syn Juraja)     1770 – 1772,

Štefan Szentmartonyi            1772 – 1782,

Samuel Liszkay                     1782 – 1789,

František Bunyitay                 1789 – 1806,

Martin Kover                         1806 – 1819,

Andrej Szilagyi                      1820 – 1857,

Karol Boszormenyi                 1857 – 1892,

Tomáš Kiss                            1892 – 1917,

Peter Király                           1917 – 1946,

Ján Vaszily                            1945 – 1950,

Juraj Gazdovič                       1950 – 1952, administroval zbor ako bánovský farár,

Juraj Humenský                     1952 – 1953, pôsobil v zbore ako kaplán,

Michal Erdélyi                        1953 – 1954, administroval zbor ako oborínsky farár,

Juraj Vaľuška                         1955 – 1958, administroval zbor ako trhovišťský farár,

Ján Semjan                            1958 – 1965, pôsobil v zbore ako administrátor,

Ján Knežo                              1965 – 2009,

Erika Dékányová                   od 1. 10. 2009, administruje zbor ako bánovská farárka.