Moravany

Zbor                    Moravany – dcérocirkevný zbor


Adresa                 Trhovište 33, 07204


Duchovný            Mgr. Pavol Kačkoš


Kurátor               Milan Eštok


Presbyterstvo     

                            Anna Dorová,

                            Drahoslav Doro,

                            Zuzana Giraltošová


Informácie          Bohoslužby v nedeľu a sviatky o 7.30


Počet členov        28


Počet voličov       23


 

Stručná história zboru

Reformovaný kostol v Moravanoch bol postavený v roku 1856. Zo zachovaných správ vyplýva, že v roku 1830 v dedine existovala už aj kalvínska škola. V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia veriaci uskutočnili obnovu chrámu, keď kurátorom a hlavným organizátorom opravy bol brat Mikuláš Harbuľa.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Od roku 1946 do roku 1951 pôsobil v zbore Ján Vaszily(1.10.1921 – 13.3.1982).

V roku 1952 sa stal prvým zvoleným duchovným zboru Juraj Vaľuška(7.6.1921 – 30.1.2004), ktorý pôsobil v zbore viac ako 50 rokov do roku 2002.

V rokoch 2002 – 2005 slúžila v zbore kaplánka Vlasta Kovaľová (Vetrecinová), toho času duchovná v ozbrojených silách SR.

Od roku 2005 administruje cirkevný zbor Pavol Kačkoš, ktorý je od roku 2014 je zvoleným duchovným matkocirkevného zboru.