Pinkovce

Zbor                           Pinkovce – matkocirkevný zbor


Adresa                       Pinkovce 60, 072 54 Lekárovce


Duchovný                  Mgr.Janette Knežová, administrátorka

                                    Mgr. Samuel Knežo, kaplán


Kurátor                      Anna Gederová


Presbyterstvo           

                                Ján Horňak,

                                Ján Kočiš,

                                Ružena Macková,    

                                Emil Semáč,

                                Martin Uhelák


Informácie               Bohoslužby v nedeľu 8.30


Počet členov             86


Počet voličov            61


 

Stručná história zboru

Počiatky cirkevného zboru sa predpokladajú niekedy okolo roku 1600. Je známe, že v obci stál drevený kostol, ktorého datovanie nie je presné, ale základná časť súčasného kostola – loď – bola postavená v roku 1795. Zadná časť kostola je delená klenbou s neskorogotickými prvkami a slúžila ako rodinná hrobka rodiny Horváthovcov. S touto rodinou je spojený najvýraznejší rozvoj celej obce, ale aj cirkevného zboru. S výraznou podporou Márie Horváthovej bola v roku 1861 postavená veža kostola, nová farská budova, ktorá slúži dodnes a taktiež reformovaná škola, ktorá fungovala do konca 1. svetovej vojny. Kostol a fara prešli v posledných desaťročiach viacerými opravami.  V druhej polovici minulého storočia k cirkevnému zboru ako dcérocirkev patril zbor Záhor. V súčasnosti je zbor administrovaný z Bežoviec.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

od roku 1790 Štefan Kološ,

od roku 1793 Štefan Sabo,

od roku 1796 Andrej Poč,

od roku 1797 Andrej Markuš,

od roku 1801 Štefan Horváth,

od roku 1804 Daniel Dios,

od roku 1828 Juraj Arvay,

od roku 1831 Andrej Rašky,

od roku 1834 Juraj Čuri,

od roku 1841 Štefan Siladi,

od roku 1845 Ján Boldižar,

od roku 1849 Ján Komarómi,

od roku 1891 Benjamin Kečkeméty,

od roku 1897 Elék Móre,

od roku 1932 Vojtech Bitto,

od roku 1951 Juraj Lörinc,

od roku 1955 Michal Hudák,

od roku 1959 Ján Palaj,

od roku 1965 Ján Semjan,

od roku 2008 Vlasta Vetrecínová,

od roku 2010 Marek Kačkoš,

od roku 2015 Janette Knežová.