Bracovce

Zbor                     Bracovce – dcérocirkevný zbor


                            diaspóra Falkušovce


Adresa                


Duchovný            Mgr. Erika Dékányová


Kurátor                Vlasta Tatárová


Presbyterstvo      Adriana Ďurovčíková,

                            Anna Eštoková,

                            Zuzana Farkašová,

                            Svetlana Geročová,  

                            Milan Kročko,

                            Alexander Lehotay,

                            Milan Nízky,

                            Jana OndoEštoková,

                            Ján Tátar


Informácie           Bohoslužby v nedeľu 9.00 hod.

                            Večerné bohoslužby štvrtok 17.00/18.00 hod.


Počet členov        140


Počet voličov       87


 

Stručná história zboru

Až do roku 1951veriaci patrili do matkocirkvi v Bánovciach nad Ondavou. Bracovský zbor do uvedeného roku bol tzv. združenou cirkvou Bánoviec nad Ond. Veriaci Bracoviec však vždy túžili po svojom vlastnom dome modlitby. Túžba sa splnila v roku 1945, keď v dôsledku parcelácie bola pridelená zboru sýpka zemepána Kazinczyho z roku 1887, nachádzajúca sa uprostred hektárovej záhrady. Aj záhrada sa stala majetkom zboru, a tak sa mohlo prikročiť k prestavbe tejto sýpky na dom modlitby. To sa stalo roku 1948, keď ju veriaci svojpomocne renovovali a upravili na krásny kostol bez veže, podľa vzoru bánovského kostola. Prvú augustovú nedeľu 7.8.1949 bol tento kostol vysvätený a odovzdaný k svojmu účelu. V roku 1951 prestáva byť „združenou cirkvou Bánoviec nad Ondavou“ a stáva sa jej dcérocirkvou. V roku 1966 bola ku kostolu pribudovaná zborová miestnosť. V roku 1996 boli prevedené opravy z dôvodu podmakávania, keď sa urobila izolácia, nová dlažba a chrám bo plynofikovaný. Pri tejto oprave bola nájdená „pamätná tabuľa“, ktorú vďační veriaci vložili do základov v roku 1949 s odkazom „NECH JE POŽEHNANÉ MENO HOSPODINOVO MEDZI NAMI“.V roku 2001 bola ku kostolu pribudovaná veža.V roku 2006 vymenená strecha kostola, 2007 vymenené okná, vonkajšia maľba fasády, vnútorná maľba kostola, náter lavíc.

Súčasná duchovná (administrátor)

Od 1. 12. 2002 doposiaľ Erika Dékányová.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Ján Vaszily, Juraj Gazdovič, Juraj Sabolčík.