Stretava

Zbor                    Stretava - matkocirkevný


Adresa                 Stretava 107, 072 13 Palín          


Duchovný            Mgr. Juraj Gajdošoci


Kurátor                Miloš Noško


Presbyterstvo     

                            Vlasta Iškyová,

                            Marián Matuška,

                            Marián Kendereš,

                            Ján Išky,

                            Jaroslav Valisko,

                            Miroslav Sabovik


Informácie          Bohoslužby každú nedeľu o 9.00 hod.;   

                             biblické hodiny každý druhý štvrtok o 18.00 hod. alebo kajúce bohoslužby.


Počet členov        119


Počet voličov       97


 

Stručná história zboru

Kostol bol postavený v 15. storočí, presnejší dátum vzniku nie je známy. V roku 1564 bola Stretava zadelená k Pavlovciam nad Uhom, kde bolo aj sídlo Užského reformovaného seniorátu. V 17. storočí bol kostol kalvínom načas odobratý. V roku 1749 sa im kostol po veľkom úsilí vrátil. V Stretave boli medzi kalvínskymi veriacimi aj okolitý šľachtici. Ku kostolu patrila cirkevná škola, ktorú ešte donedávna zbor využíval. Počas Druhej svetovej vojny pri prechode frontu bol kostol značne poškodený, podobne i farská budova. V kostole je krypta, kde sú pochovaní niekdajší predstavitelia významných rodín podporujúcich zbor. Kostol bol do súčasnej podoby opravený v rokoch 1956 až 1957. Odvtedy boli potrebné viaceré opravy. V súčasnosti prebieha historický pamiatkový výskum a rekonštrukcia stredovekej apsidy, klenby, ktorá je najstaršou časťou kostola. Veľmi nápomocná pri tomto úsilí je obec Stretava, jej vedenie. K stretavským reformovaným dlhodobo patria veriaci zo Stretavky, tzv. Malá Stretava. Zo Stretavy pochádzal farár Štefan Szakal, zanietený autor a spoluautor modlitebnej knihy a spevníka. Najdlhšie slúžil v Lúčkach, 58 rokov.    

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Vojtech Nyitrayv rokoch 1947 – 1970. Narodil sa v Tušiciach 22.4.1906 a zomrel v Stretave 23.11.1974, kde je aj pochovaný. Na jeho zodpovednú službu si dodnes mnohí starší spomínajú. Napríklad ako na nich v kostole snežilo, keď mal ešte zničenú strechu a pán farár kázal. Zaslúžil sa o zásadnú opravu vojnou poškodeného kostola do terajšej podoby, popri tom sa upevnil i zborový život.  

Ján Janovčíkv rokoch 1970 – 2000, vypomáhala Mária Meňkyová.

Po smrti dovtedajšieho farára prevzal stretavský zbor farár zo susednej obce Palín, Ján Janovčík. Popri celej starostlivosti o cirkevný zbor tak pribudli povinnosti zachovať starobylý pamätný kostol. Pre blízkosť Palína a Stretavy nastala medzi zbormi bratská spolupráca. V tom čase bol v zbore spevokol, ktorý viedla Mária Meňkyová. Reformovaní v Stretave sú dodnes známi početnou účasťou na bohoslužbách, biblických hodinách, k čomu iste prispela trpezlivá práca administrátora.     

Juraj Gajdošoci 2000 – 2008,

Marek Kačkoš 2008 – 2010,

Dávid Vargaeštok 2010 – 2012,

Juraj Gajdošoci od 2012 doteraz.