Tašuľa

Zbor                    Tašuľa – dcérocirkevný zbor


Adresa                


Duchovný            Mgr. Janette Knežová, administrátorka

                              Mgr. Samuel Knežo, kaplán


Kurátor               Milan Hrešo


Presbyterstvo     

                            Irena Hrešová,

                            Anna Javorská,

                            Marcela Vincová,

                            Anna Molnárová


Informácie          Bohoslužby: nedeľa 10.30, streda 18.00


Počet členov        48


Počet voličov       29


 

Stručná história zboru

Posviacka kostola bola 9. 6. 1991. Budova, ktorá sa dnes využíva k bohoslužobným zhromaždeniam, pôvodne slúžila ako dom smútku. Kedže reformovaný cirkevný zbor v Tašuli je dcérocirkevný zbor a patrí pod matkocirkevný zbor Jenkovce, tak tu od začiatku pôsobili tí istí duchovní. Do r. 1995 bol kurátorom Ján Hisem st. Od roku 1995 – 2001 bol kurátorom Juraj Hrešan. Od roku 2001 je kurátorom Milan Hrešo. V r. 2007 sa na kostole vymenili okná a neskôr sa vykonala maľba interiéru a boli zakúpené ohrievače.

Súčasný duchovný (administrátor)

Samuel Knežo od augusta 2015.