Palín

Zbor                     Palín – matkocirkevný zbor


Adresa                 Palín 232, 072 13 Palín


Duchovný            Mgr. Marek Kačkoš


Kurátor                Ing. Ján Sabovik


Presbyterstvo     

                           Peter Böszörményi,

                           Daniel Gerbery,      

                           Marek Janovčík,

                           Juraj Kačkoš,

                           Judita Kantorová,

                           Miroslav Ondočik,

                           Marián Vaľočík,

                           Štefan Varjassy,

                           Mária Virčíková


Informácie          Bohoslužby v nedeľu o 10.00/14.00 hod.

                            Biblická hodina v stredu o 17.00/18.00 hod.

                            Stretnutie mládeže v sobotu o 18.00 hod.


Počet členov        228


Počet voličov       145


 

Stručná história zboru

V depozite Zemplínskeho múzea je uložené torzo kalicha z roku 1689, čo je historický doklad o existencii spoločenstva v Palíne a keďže počas 1. svetovej vojny bol zničený zvon z roku 1659, bolo to už v prvej polovici 17. storočia. Zo začiatku zbor patril k matkocirkvi v Stretave. V roku 1785 sa zbor rozhodol postaviť nový väčší drevený kostol. V roku 1796 tu vzniká samostatná matkocirkev. Zbor bol tvorený z tu žijúcich zemanov a sedliakov, čo občas vyvolávalo národnostné napätie. Po tolerančnom patente zbor podporoval študentov teológie určených pre službu v Čechách a na Morave, keď prichádzali do zboru, bola im určená ofera, to pokračovalo až do roku 1849. V polovici 19. storočia zborom otriasli dve cholerové epidémie, pri ktorých zomrelo vyše 100 ľudí a taktiež maďarsko-rakúska vojna, ktorá zbor rozdelila. Napriek otrasom doby v roku 1896 dokončili stavbu kostola, ktorý po viacerých opravách, naposledy v roku 1996, slúži dodnes.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

1798 – VegsoJános

1806 – MarkusAndrás

1830 – Péter Andrej

1831 – Boszorményi Žigmund

1835 – Gooz Jozef

1845 – Peter Andrej

1856 – Tomáš Šoltés

1906 – Štefan Papp

1927 – Karol Haraszy

1940 – Štefan Turnský

1948 – Vojtech Nyitray

1959 – Ján Janovčík

2010 – Mária Meňkyová, administrátor, Dávid Vargaeštok, kaplán

ThDr. Dávid Vargaeštok sa narodil 9. júna 1985 v Trebišove. Študoval na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity Jána Selyeho v Komárne a po zložení prvej duchovenskej skúšky bol 28. júna 2009 vysvätený za kaplána. Od 1. septembra 2009 pôsobil v zboroch Palín, Stretava a Vysoká nad Uhom. Cítiac Božie povolanie stať sa vojenským duchovným, nastúpil 1. augusta 2012 na základný vojenský výcvik a po úspešnom zvládnutí Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl bol v decembri 2012 pasovaný do prvej dôstojníckej hodnosti poručík. Po ukončení Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu bol menovaný do funkcie dekana – riaditeľa kancelárie Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Je ženatý.

Od 2013 – Marek Kačkoš

Teologické štúdium absolvoval na inštitúte Jána Kalvína v Komárne v rokoch 1996 – 2002.Počas štúdia v rokoch 1998 – 2001 pracoval v medzinárodnej misijnej organizácii Nová nádej ako koordinátor stredoškolského rovesníckeho programu a charitatívnych aktivít na Ukrajine.Od roku 2002 slúžil v Bežovciach, popri tom postupne administroval Jenkovce, Kristy, Tašuľa, Stretava, Vysoká nad Uhom, Záhor a Pinkovce.V rokoch 2009 – 2015 pôsobil ako riaditeľ neziskovej organizácie Re-mi-dia, n.o. Je ženatý s Beátou rod. Lehotayovou a majú spolu tri deti Kristínu, Daniela a Hanu.