Jenkovce

Zbor                    Jenkovce – matkocirkevný zbor


Adresa                


Duchovný            Mgr. Janette Knežová, administrátorka

                            Mgr. Samuel Knežo, kaplán


Kurátor               Jaroslav André


Presbyterstvo     

                            Milada Bodnárová,

                            Ján Hura,

                            Milan Jenčo,

                            Anna Jenčová,

                            Anna Jenčíková,

                            Miroslav Jenčo,                            

                            Tibor Telepka


Informácie          Bohoslužby: nedeľa 9.30, streda 17.00


Počet členov        121


Počet voličov       99


 

Stručná história zboru

Počiatok cirkevného zboru v Jenkovciach siaha až do druhej polovice 18. storočia. Šírenie protestantizmu vo vtedajšej dobe sa pripisuje rodine Leszteméry. Súčasný kostol bol vybudovaný v čase, keď bol duchovným zboru Móré Gábor (v cirkevnom zbore pôsobil od 1886 do 1915). Stavba sa začala 20. júla 1903. Nový zvon bol osadený 10. januára 1904. Všetky práce na kostole boli ukončené 23. júla 1904.

Kostol je postavený v neoklasicistickom štýle. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom je krytý korýtkovou klenbou. Na bočných fasádach sú mierne rizality, členené bosovaním a hladkými pilastrami s iónskou hlavicou. Veža je situovaná do štítového priečelia, z ktorého značne vystupuje.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Samuel Knežo, kaplán.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Po zosnulom farárovi Móré Gábor sa stal duchovným Egyet Béla a pôsobil do roku 1939. V rokoch 1941 – 1950 Bartolomej Kováč; od roku 1950 – 1953 spravoval zbor kaplán Michal Hudák. V roku 1956 sa stal duchovným zboru Michal Hromanik a pôsobil tu do roku 1986. Za jeho pôsobenia sa uskutočnila renovácia kostola. Od roku 1987 – 88 cirkevný zbor administroval farár Ján Semjan z Pinkoviec. Od r. 1988 – 97 administrovala farárka Anna Hisemová. Za jej pôsobenia bola vykonaná oprava vonkajšej fasády na kostole. Medzi tým v r. 1993 bol zbor administrovaný kaplánom MarianomHamarim. V r. 1998 prevzal administráciu zboru opäť Ján Semjan st. Od roku 1998 zbor administrovala farárka Mária Jenčová. V druhom polroku v r. 2000 tu zastupoval brat farár Juraj Gajdošoci. Sestra farárka Mária Jenčová odišla zo zboru v roku 2005 do služby v ČCE.

Od septembra 2007 do apríla 2015 tu slúžil Miroslav Kovaľ.