Kristy

Zbor                    Kristy - dcérocirkevný zbor


Adresa                


Duchovný            Mgr.Janette Knežová, administrátorka

                              Peter Korpa, kaplán


Kurátor               Ľubica Biharyová


Presbyterstvo     

                            Ľuboš Bihary,

                            Anna Harmanová,

                            Anna Janošová,

                            Jana Rošková


Informácie:

Piatok

Večerné bohoslužby v piatok o 15:30 hod.

Stretnutie mládeže na farskom úrade v Blatnej Polianke č.40 o 18:00 hod.

Nedeľa

Nedeľné bohoslužby sú o 8:30 hod.


Počet členov        73


Počet voličov       30


 

Stručná história zboru

V 17. storočí prijímajú obyvatelia obce spolu so susednými obcami reformované kresťanské učenie. Kristovský reformovaný zbor už od začiatku svojho vzniku patril k jenkovskejmatkocirkvi. V roku 1832 BoldižarBerhely, veľkostatkár luteránskeho náboženstva dal vybudovať kalvínsku školu. Ešte v tomto roku volili si cirkevného učiteľa, ktorý mal vykonávať aj bohoslužby v slovenskej reči. V roku 1903 obetaví veriaci vlastnými prostriedkami vybudovali kostol, ktorý slúžil k bohoslužbám už od r. 1904, keď 14. augusta vdova Patayová pre reformovaný zbor venovala dva strieborné kalichy k Večeri Pánovej, z ktorých sa zachoval iba jeden. Počas II. svetovej vojny bol bombovým výbuchom značne poškodený kostol. Jeho oprava bola ukončená v roku 1949, ale v roku 1951 bol v obci veľký požiar, pri ktorom z kostola zostali iba holé múry.Obetaví veriaci za pomoci štátnej poisťovne svoj kostol opravili. V roku 1955 mohol slúžiť na vykonávanie bohoslužieb. V roku 1964 bolo urobené kovové oplotenie, v roku 1976 bolo zavedené elektrické vykurovanie a o rok neskôr bola urobená maľba vnútorných priestorov a taktiež vonkajšia fasáda. V roku 1997 bolo zavedené plynové vykurovanie kostola. V roku 2002 bola zrekonštruovaná chodba a nanesený nový náter na lavice, kazateľnicu, zábradlia a sokel. V roku 2003 bola položená nová dlažba do celého kostola. V máji 2008 silný vietor strhol z veže stožiar so znakom hviezdy a poškodil vrchol veže, ktorá následne bola opravená a bol vztýčený nový stožiar. V marci 2009 boli vymenené staré kovové dvere za drevené z dôvodu úniku tepla.

Pre časté poruchy veľkého zvona v roku 2010 bol premontovaný na elektromagnetický pohon. V poslednom období bola prevedená maľba oplotenia, výmena poškodeného pletiva a výmena poškodeného prístrešku pred vstupom do kostola.

V zbore pôsobili títo duchovní:

Kristovský reformovaný zbor už od začiatku svojho vzniku patril k jenkovskejmatkocirkvi. Tu sa vystriedalo mnoho duchovných. V čase výstavby kostola od r. 1886 – 1915 bol duchovným zboru Móre Gábor. Po ňom od roku 1914 do roku 1934 bol Egyed Béla. Od roku 1934 do roku 1941 bol ČergyBertalan. Od roku 1941 do roku 1950 bol Bartolomej Kováč. Od roku 1950 do roku 1953 v zbore slúžil kaplán Michal Hudák. Do roku 1956 bol zbor administrovaný kaplánmi z okolia (mimo inými aj Jurajom Halásom). V roku 1956 sa duchovným zboru stal Michal Hromaník do roku 1986.Od roku 1987 do roku 1988 administrovanie zboru prevzal brat farár Ján Semjan z Pinkoviec. Od roku 1987 do roku 1997 v zbore slúžila farárka Anna Hisemová. Medzitým v roku 1993 zbor administroval farár Marián Hamari (pani farárka Hisemová bola na študijnom pobyte v Nemecku. V roku 1998 administráciu zboru opäť prevzal farár Ján Semjan st. Od roku 1999 zbor administruje farárka Mária Jenčová (v 2. polroku roku 2000 z dôvodu MD ju zastupoval brat farár Juraj Gajdošoci). V našom zbore pôsobila do decembra 2005. Od decembra 2005 do októbra 2007 zbor administroval brat farár Marek Kačkoš. Od októbra 2007 pôsobil v našom zbore brat farár Miroslav Kovaľ. Od roku 2016 pôsobí v našom zbore brat kaplán Peter Korpa,.