Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Stretnutie spevokolov - Michalovce - 14.4.2024

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

Seniorátne stretnutie zborových spevokolov sa uskutočnilo v nedeľu 14.4.2024 popoludní v reformovanom kresťanskom kostole v Michalovciach. Po privítaní a úvodnej modlitbe nasledovalo vystúpenie domáceho spevokolu Soli Deo glória. Spevokol viedla dirigentka Veronika Savková. Spevokol z Lastomíra viedla farárka v Lastomíre, Mária Meňkyová. Miešaný spevácky zbor Pro gaudium, viedla Veronika Savková. V tomto speváckom zbore pôsobia speváci a speváčky z Bežoviec, z Jenkoviec a Veľkých Kapušian. Spevokol Trhovište dirigoval miestny farár Pavol Kačkoš,. Hosťom podujatia bol spevokol z Čane, ktorý viedol zástupca biskupa Ján Semjan, farár tohto zboru.

     Vhodným kresťanským slovom nás celým stretnutím moderátorsky sprevádzala členka michalovského kresťanského zboru Viera Šoltésová. Podujatie záverečnou modlitbou a požehnaním ukončila farárka v Lúčkach, Erika Šrojtová.

     Je vždy veľkým požehnaním, keď môžeme radostne spievať na Božiu slávu. Prítomné spevokoly venovali zodpovedne a obetavo svoj čas na prípravu, nácvik piesni. Dostavili sa na stretnutie, kde sme sa mohli stretnúť aj s našim Pánom Ježišom Kristom. Stretnutie bolo vzájomným obohatením a jedni druhým priali svojim spevom Božiu nekonečnú milosť. 

Juraj Gajdošoci