Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Pomôžme ľuďom zasiahnutým ZEMETRASENÍM

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

„V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príbytok.“ Žalm 4,9

V rámci projektu pomoci Si v mojom srdci vyhlasujeme finančnú zbierku na pomoc ľuďom zasiahnutým zemetrasením. 

V dôsledku silného zemetrasenia, ktoré bolo dňa 9.10.2023, mnohé rodiny prišli o svoje domovy. Pomôžme, prosím tým, ktorí prišli o svoj domov, o istotu.

Ukážme im, že nie sú sami, ale sú v našom srdci.

 

Finančné dary môžete posielať do 30.11.2023 na číslo účtu:

RE-MI-DIA n.o., Reformovaná misia a diakonia

SK50 0900 0000 0051 8933 8277

GIBASKBX

Variabilný symbol: 09102023

Správa pre prijímateľa: Zemetrasenie

 

Ďakujeme!