Následujúce udalosti

Žiadne udalosti
 •  

  Domáca detská besiedka 14

   

   

 •  

  Domáca detská besiedka 14

 •  Milí kamaráti, tieto videá sme s vedúcimi urobili v lete pre Vás.

  Tak poďme na to!

   

 •  

  Domáca detská besiedka 13

 •  

   Domáca detská besiedka 12

 •  

  Domáca detská besiedka 11

 •  

   Domáca detská besiedka 10

 •  

   

   

Seniorátna biblická hodina - Michalovce

Napísal: Admin1 zapnuté . Publikované v News

Milí kolegovia,

nakoľko došlo k uvoľneniu niektorých obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19, oznamujem Vám, že dňa 8.6.2020 bude v Reformovanom kostole v Michalovciach o 14:00 Seniorátna biblická hodina.

Chcel by som Vás úctivo poprosiť, aby ste oznam, že sa obnovujú tieto stretnutia, vyhlásili vo svojich zboroch.. Mali sme dlhšiu prestávku, preto tento oznam tlmočte veriacim, že znova začíname. Stretnutia budú pravidelne prebiehať každý prvý pondelok v kalendárnom mesiaci. V pondelok slovom poslúži moja maličkosť. 

 

S pozdravom Mgr. Peter Korpa